Creole Ai Se Eu Te Pego Mauritius

Mauritian version of Michel Telo’s Ai Se Eu Te Pego

Ever heard the Mauritian version of Michel Telo's hit : Ai Se Eu Te Pego? Your comments?

09 Jul 2012, Yashvin, pages of my life